Jeżeliby nie wzniesienie malchut w binę, Zo’N nie otrzymałyby mohin

22. I tu należy zrozumieć, że Zo’N według swoich właściwości zupełnie nie są przydatne dla otrzymania mohin (hochma), gdyż ich źródło znajduje się poniżej tabura de-A’K (punkt 17), gdzie panuje malchut kategorii din, nad którą panuje siła pierwszego skrócenia – C’A, i dlatego nie jest przydatna dla otrzymania or elion, więc i Zo’N na swoim poziomie nie mogą przyjąć mohin. Jednak teraz, kiedy bina i Tu’M de-ISZSu’T wznieśli Zo’N na swój poziom, Zo’N staje się taki jak poziom ISZSu’T, i może otrzymać podobnie do niego or elion.

Or Szalom

22. „Jeżeliby nie wzniesienie malchut w binę, Zo’N nie otrzymałyby mohin”.

Wyjaśnienie. Jeżeliby w Zo’N znajdowałyby się wyłącznie ich kelim, i nie byłoby kelim de-bina – nie byłyby przydatne dla otrzymania gadluta (punkt 21)…

Pytanie. Dlaczego właśnie poniżej tabura jest źródło Zo’N? I dlaczego poniżej tabura nazywane są „midat din”? Na początku trzeba wyjaśnić, co to za din.

Uczyliśmy się, że otrzymywanie z zamiarem otrzymywać przyciąga sądy i jest to malchut de-Ejn Sof: jest to malchut, która według swego wyboru życzy sobie wznieść się w duchową formę, czyli nie życzy sobie być otrzymującą z zamiarem otrzymywać. I nazywa się to „skrócenie światła”, po czym życzy sobie otrzymywać z zamiarem oddawać.

I jeszcze uczyliśmy się, że życzenie wyższego – jest prawem dla niższego (to, co uczyniono podczas wyboru w początkowym stanie – staje się zakazanym w kolejnym). I dlatego „kiedy przyciągnęła światło – stało się zakazanym jego otrzymywanie”. I dlatego stan ten nazywa się „góra – dół”, i stąd zaczynają się bhinot „joszer i kaw”.

I dlatego malchut, kiedy zobaczyła, że powstaje din i zakaz otrzymywania z zamiarem otrzymywać, czyni obliczenie, i tę część światła, którą może otrzymać ze względu na oddawanie – otrzymuje, a czego nie może otrzymać – nie otrzymuje. I te dwie bhiny były na poziomie malchut de-rosz, czyli wyłącznie w potencjale. I to, co było w potencjale, objawia się później w działaniu. Ta część, która zdolna otrzymywać ze względu na oddawanie – od pe i do tabura, i jeżeli otrzyma niżej od tego, to będzie ze względu na otrzymywanie… I dlatego widzimy, że od tabura i w dół zakazano otrzymywać, i całe światło, znajdujące się tam, pochodzi wyłącznie od siły tej malchut nieżyczącej sobie otrzymywać, i dlatego jest obecne tam świecenie hochmy. Jednak przyciągać tam światło jest zakazane, gdyż nie może otrzymywać ze względu na otrzymywanie…

Uczyliśmy się, że dziesięć sfirot, które wyszły po cimcum, nazywane są Galgalta de-A’K…

Uczyliśmy się również, że korzeń Zo’N – jest to wyłącznie niższa jedna trzecia necach i niższa jedna trzecia hod de-A’K, lecz nie cała przestrzeń poniżej tabura de-A’K… przecież nekudot de-Sa’G, które rozprzestrzeniły się od tabura i w dół – są to tylko bhina NeH’I. Jednak żeby uczynić szczególne naprawienie, uformowały się w pełnym parcufie w następującej kolejności: HaBa’D nekudot de-Sa’G obłóczyły się w wyższą jedną trzecią NeH’I de-A’K, HaGa’T w średnią, NeH’I w niższą jedną trzecią NeH’I de-A’K.

Po wymieszaniu wszystkich nekudot, w tym miejscu odbył się podział: powstało miejsce Aciluta i światów BE’A. Miejsce Aciluta – G’E, HaBa’D HaGa’T de-kelim (oddające kelim, to co nie wymieszało się z bhiną dalet, i dlatego są nieobecne w dinim)… Lecz niższa jedna trzecia nekudot de-Sa’G rozmieszczona w BE’A…

…następnie wychodzi świat Nekudim w katnucie na reszimot 2/1, które pozostały po oczyszczeniu parcufim Sa’G nad taburem, czyli Za’T de-bina, i one nie mają odniesienia do Zo’N, gdyż pozostały od reszimot nad taburem…

…następnie wychodzi siedem melachim – bhinot Zo’N, których źródło z niższej jednej trzeciej necach i hod de-A’K, które wzniosły się w Aba we Ima…

Widzimy, że korzeń Zo’N jest od tabura de-A’K i w dół, gdzie steruje „midat din”… miejsce, w które zakazano otrzymywanie hochmy…

Lecz dzięki C’B, kiedy malchut wzniosła się w binę, i AHa’P biny upada w Zo’N, widzimy, że dla Zo’N pojawiło się dodatkowe źródło – bhina biny nad taburem… kelim, w które jest możliwe otrzymywanie światła or hochma… jeżeli będą mogły przywołać otrzymywanie dla oddawania…

23. Teraz zostają wyjaśnione słowa mędrców: na początku (przyczyna) „wzniosło się w myśli (siłą cimcum w zamyśle zniknął czwarty poziom) stworzyć świat kategorią din. Zobaczył Stwórca, że świat nie może istnieć i ustawił kategorię rachamim łącząc ją z kategorią din” (malchut wzniosła się do biny, została podsłodzona i teraz człowiek pochodzący od malchut, może zostać naprawiony i zamysł stworzenia może być wykonany). Malchut C’A nazywa się din, (świat jest to nazwa poziomu Zo’N de-Acilut i również nasz świat, otrzymujący światło do nich). Ponieważ każde światło wchodzące w Zo’N de-Acilut mogą otrzymać ludzie tego świata. A światło, które nie przychodzi w Zo’N de-Acilut, nie jest poznawane poprzez ludzi tego świata, ponieważ my nie przyjmujemy światła z poziomu powyżej Zo’N. Dlatego zrozumiałe jest, że korzeń Zo’N jest poniżej tabura de-A’K, tam gdzie steruje malchut kategorią sądu, i dlatego w tym miejscu niemożliwe jest istnienie i otrzymywanie or elion z powodu skrócenia, którym steruje malchut. Tym bardziej nasz świat nasz świat nie może tak istnieć. I jest to sens powiedzianego: „Zobaczył, że nie może istnieć świat, zbliżył miłosierdzie dla połączenia z sądem”. Czyli wzniosła się malchut wszystkich poziomów, która jest bhiną din, w binę – kategorię rachamim. W ten sposób malchut de-ISZSu’T wzniosła się w binę de-ISZSu’T, łącząc się z nią, tym samym wypychając jego binę i Tu’M na niższy, pod nią poziom, czyli w Zo’N. Dlatego podczas gadluta, kiedy malchut powraca na swoje początkowe miejsce, to bina i Tu’M, powracając na swój poziom zabierają i wznoszą połączone z nimi Zo’N w ISZSu’T, żeby były przydatne do otrzymywania or elion, co oznacza, że stają się podobne do ISZSu’T (punkt 21).

W ten sposób Zo’N otrzymuje or elion w ISZSu’T i przekazuje go w olam aZe, dzięki czemu on może istnieć… Lecz jeżeliby nie było możliwości połączenia kategorii din i kategorii rachamim, czyli jeżeliby malchut de-ISZSu’T nie wzniosła się w binę de-ISZSu’T, i poziom de-ISZSu’T – bina, tiferet i malchut nie upadliby w Zo’N, nie byłoby żadnej możliwości dla Zo’N wznieść się w ISZSu’T. I wtedy poziom Zo’N nie mógłby otrzymać or elion dla naszego świata, a więc on nie mógłby istnieć. I został podsumowany temat wzniesienia malchut w binę.

Or Szalom

23. „Czyli wzniosła się malchut wszystkich poziomów, która jest bhiną din”.

Wyjaśnienie. Malchut nazywa się otrzymująca ze względu na otrzymywanie, i właśnie na tą właściwość był uczyniony zakaz – din…

…czyli otrzymujące kelim upadają w G’E de-Zo’N, do czasu kiedy ISZSu’T będzie mógł wykorzystać swoje otrzymujące kelim, wtedy Z’A również będzie mógł wykorzystać je, żeby otrzymać or hochma (tak samo i w świecie Nekudim było podobne naprawienie, kiedy siedem melachim nie mogą otrzymać światła do czasu, dopóki znajdują się poniżej malchut de-midat din).

Jednak, póki co, nie jest wiadome, w czym jest sens powiedzianego: „G’E de-Zo’N wznoszą się do góry.”? Wyjaśnić można to tak:

a) G’E de-Zo’N wznoszą się w miejsce ISZSu’T-a.

b) Sens nie w tym, że otrzymali miejsce ISZSu’T, a jego poziom, czyli w tym, że AHa’P de-ISZSu’T upada w G’E de-Zo’N, G’E otrzymują poziom ISZSu’T, czyli teraz jest w nich siła przywołać or hochma w kelim de-bina, i dlatego mówi się nie tylko o G’E, lecz i o całym Zo’N.

„Jeżeliby nie było wzniesienia malchut de-ISZSu’T w binę de-ISZSu’T, nie spadłyby jego bina i Tu’M w Zo’N, itd. I nie mógłby istnieć świat”.