Jeśli uczeń jest gotowy, Nauczyciel znajdzie się sam

Jeśli uczeń jest gotowy, Nauczyciel znajdzie się sam”.

Kto – kogo w tej relacji szuka i jak odnajduje? Czy każdy może być Nauczycielem i co oznacza wyższość nauczyciela nad…uczniem? A także: jak zaszczepić odczucie duchowości? oraz dlaczego ważne jest, by mieć przy sobie osobę, potrafiącą „przeprowadzić” z rzeczywistości materialnej do duchowej.