Holam, szuruk, hirik

39. I te trzy linie nazywane są również trzy nekudot: „holam, szuruk, hirik”. Gdzie kaw jamin – kropka holam, kaw smol – kropka szuruk, czyli melafum (waw z kropką wewnątrz), i kaw emcai, jest tajemnicą hirik. I sens tego jest w tym, że pojęcie nekuda (kropka) wskazuje na świecenie hochmy, ożywiające i doprowadzające do działań otijet, czyli kelim. I dlatego kaw jamin, stworzony wzniesieniem malchut w binę, ponieważ ona nie posiada hochmy (p.30), oznacza kropkę holam umieszczoną nad otijet, to wskazuje na fakt, że w danym wypadku or hochma nie obłacza się w kelim (litery), a znajduje się nad nimi. I kaw smol, stworzony biną i Tu’M po ich powrocie na swoje poziomy, które utrzymują or hochmę (p.30), i są określane jako kropka szuruk, jak waw i kropka wewnątrz, co oznacza hochmę obłóczoną wewnątrz kelim, które są nazywane otijet. I kaw emcai stworzony poprzez niższy poziom, który wzniósł się do wyższego, i połączył jego dwie linie (p.32-35), i jeżeliby nie kaw emcai – nie mogłaby świecić hochma. I na skutek tego, że to naprawienie powstaje z niższego, znajdującego się pod nim poziomu, w kropce hirik, która znajduje się poniżej otijet, zawsze nazywamy masach kaw emcai, jako masach de-hirik (Bereszit-A Sulam p.9).