Haze

9. Do tego momentu mówiło się o parcufim Adam Kadmon. Jednak należy zwrócić uwagę, że w parcufim świata Acilut dodaje się nowe sijum z dziesięciu sfirot de-toch. Gdzie malchut de-toch, która nazywa się tabur, wzniosła się w binę dziesięciu sfirot de-toch, i tam ukończyła poziom (toch), a ukończenie to nazywa się haze. I powstała w tym miejscu parsa, czyli nowy sijum, który wyniknął na skutek wzniesienia malchut w binę, w miejsce haze, które nazywa się parsa, jest to tajemnica „nieboskłonu, oddzielającego wyższe wody” (keter i hochma), które pozostały na poziomie toch i „niższe wody” (bina, tiferet i malchut), które oddzieliły się i stworzyły dziesięć sfirot poziomu sof. Z tego powodu podzieliło się dziesięć sfirot toch na dwa poziomy, gdzie od pe do haze – świat Acilut i Ga’R de-guf. A od haze i w dół do tabura, uważane za poziom dziesięciu sfirot de-sof, czyli świat Bria – Wa’K bli rosz. I znaczenie wzniesienia malchut w binę i nowy sijum, który był uczyniony pośrodku każdego poziomu – patrz w punktach 15-16.