Gimel otijet słowa CeLe’M: cadi, lamed, mem

46. Po tym jak malchut opuściła się z miejsca biny na swoje miejsce, a poziom biny i Tu’M powróciły na swój poziom, to poziom zaczął posiadać wszystkie kelim KaHa’B Tu’M i wszystkie światła NaRaNHa’J, jak powiedziano w p.18. Z tego wynika, że poziom malchut (jud, która weszła w or i uczyniła jego awir) wyszła z awir, które ponownie stało się or. I jest to charakterystyka mochin de-gadlut.

I w tych mohin można rozróżnić trzy poziomy, na które wskazują trzy otijet (litery): C, L, M (cadi-lamed-mem), które tworzą CeLe’M. Pierwszy poziom:

a) Ga’R de-bina, naprawione w wyższych Aw’I, które są jak napisano „ki hafec hesed hu”, i nie otrzymują nigdy hochmy. I dlatego określa się, że nigdy w nich jud nie wychodzi z awir (ruach), czyli hasadim, które w Aw’I są prawdziwymi Ga’R, i dlatego nie ma sensu wyprowadzać u nich jud z awir. I są nazywane one M (mem) de-CeLe’M. I w tym znaku jest wskazówka, na cztery światła: hochma, bina, jamin de-daat, smol de-daat, i każde z tych świateł składa się z dziesięciu sfirot, i razem jest to – M (40) sfirot i jeszcze wskazówka na to, że te światła tak jakby ukryte w pudełku (forma litery M), żeby nie otrzymywać hochmy.

47. b) Poziom siedmiu niższych sfirot (Za’T) biny, które są naprawione w ISZSu’T, i któremu potrzebna hochma dla Zo’N (p.43), dla tego, żeby za pomocą stanu gadlut wyprowadzić jud z awir, i wtedy or hochma powraca do nich, by przekazać ją w Zo’N. Za’T de-bina (ISZSu’T) również nie otrzymuje hochmy dla siebie, gdyż stworzone są z biny. A cała bina od Ga’R do jej Za’T – jest to or hasadim. I cała różnica Za’T jest w tym, że otrzymują hochmę dla Zo’N. I poziom ten nazywa się L (lamed) de-CeLe’M, gdzie lamed (30) jest wskazówką na trzy światła: hochma, bina i daat, w każdym z których jest dziesięć sfirot, łącznie 30, gdyż jamin de-daat i smol de-daat są uważane jako jedność znajdującą się w kaw emcai, który łączy hochmę i binę.

48. c) Poziom Zo’N, w którym przejawia się hochma od haze i w dół, gdyż właśnie w Zo’N tworzy się miejsce otwarcia or hochmy, które nazywa się C (cadi) de-CeLe’M, imieniem dziewięciu sfirot w Zo’N, każda z których składa się z dziesięciu sfirot, co w sumie daje 90 – cadi.

Zostały wyjaśnione trzy litery: C, L, M w trzech parcufim: Aw’I, ISZSu’T i Zo’N w ogólnym systemie świata Acilut. Jednak z tego zobaczysz, że w każdym indywidualnym wypadku nie ma poziomu, w którym by nie było tych trzech składowych: C, L, M.

49. Jednak miejsce otwarcia hochmy znajduje się nie w Z’A, a w malchut, a to, że mówimy o pojawieniu się or hochma od haze i w dół de-Z’A, to z tego powodu, że poziomy poniżej haze de-Z’A odnoszą się do malchut, przecież hochma nie otwiera się w pierwszych dziewięciu sfirot, lecz wyłącznie w malchut (Bereszit Sulam str.5, p.176).