Gdzie jest Bóg cz.2

Rozpoczynamy poszukiwania Boga …w sobie! czyli co to jest świadomość i dlaczego niewiele ma wspólnego z mózgiem czy intelektem?

Poczucie Boga jako poczucie szczęścia oraz wzrastającej energii wewnątrz nas – wyrażonych w określonych uwarunkowaniach. Odkrywamy, że to nie Bóg odwraca się od ludzi. Oni odwracają się od niego; poprzez egoizm i niewystarczającą wiedzę. Gdzie znaleźć tą wiedzą i dlaczego jej odkrywanie warto kontynuować w grupie tak samo myślących ludzi?