Echo Duszy

Kolejne numery kabbalistycznego czasopisma Echo Duszy. Każda z małych cegiełek, uzupełnia brakujące ogniwa, który łączą Duszę z jej Stworzycielem. Dla człowieka jest to „nektar nieśmiertelności, płynący wprost z niebiańskich wysokości”.

Echo Duszy nr: 9

Echo Duszy nr: 10

Dodaj komentarz