Dwie kategorie wzniesienia Ma’N

50. Są dwie kategorie wzniesienia Ma’N de-Z’A:

a) Z tego powodu, że Ga’R de-bina (ukryte wyższe Aw’I), które zawsze połączone z hochmą na poziomie ahoraim, ponieważ nie życzą jej sobie, a pragną wyłącznie hasadim (ukryte „ki hafec hesed hu”). I jest niemożliwe w ISZSu’T otrzymać hochmę od A’A, lecz wyłącznie poprzez Aw’I (p.44). I niemożliwym jest w ISZSu’T otrzymać hochmę za pośrednictwem Aw’I, jedynie w wypadku jeżeli Zo’N wznosi do nich swój Ma’N, i tylko wtedy Aw’I przekazują swoje ahoraim, czyli or hochma… I to świecenie przyciągane jest z biny de-or jaszar. I dlatego za każdym razem, kiedy Z’A wznosi Ma’N, budzi się Aba we Ima i doprowadza do niego or hochma (p.83). W ten sposób została wyjaśniona pierwsza kategoria wzniesienia Ma’N de-Z’A.

51. b) Druga kategoria wzniesienia Ma’N de-Z’A polega na tym, żeby połączyć dwie linie, prawą i lewą w ISZSu’T (p.35), dlatego że wtedy kiedy przejawia się kaw smol w ISZSu’T – natychmiast powstaje przeciwieństwo i podział pomiędzy prawym i lewym, do tego stopnia, aż zaprzestają świecenia stąd oboje do tej pory, dopóki Z’A nie połączy jedno z drugim tym, co nazywa się kaw emcai – średnia linia.