Dwa stany malchut

88. Malchut jest to ukryta nukwa de-Z’A, korzeń której malchut de-C’B, zamykająca (mesajemet) siedem sfirot w katnucie Z’A de-Nekudim. I poziom ten oddzielony od Z’A, dlatego że Z’A zawiera HaGa’T NeH’I de-Nekudim, a poziom pod nim jest to malchut zamykająca świat Nekudim. I dlatego malchut ta jest uważana za nukwę oddzieloną od Z’A i jego niższym poziomem.

I jest również nukwa w guf de-Z’A, dlatego że lewa linia de-Z’A jest uważana za jego nukwę, lecz nukwę guf. Gdyż Z’A jest to kaw emcai, otrzymujący z dwóch kawim – smol i jamin, biny. I jamin Z’A otrzymuje z kaw jamin biny, a smol – z kaw smol de-bina, co jest tajemne or hasadim i uważane w nim za stronę zahar (męski początek). A lewe w nim otrzymywane z kaw smol de-bina uważane za nukwę, jednak razem te linie tworzą jeden poziom i włączone w niego.

I wiedz, że na początku hochma i „lewana” (Luna), ukryta nukwa oddzielona od Z’A, były w stanie „dwa wielkie światła”, wówczas nukwa, według swojego poziomu i wielkości, była równa według wielkości poziomowi Z’A. I wtedy skróciła się Luna, czyli oddzielona od Z’A nukwa, i powiedziała: „Jest niemożliwe dwóm melachim korzystać z jednej korony”. I powiedziano jej: „Idź i zmniejsz siebie”, i stała się ona „małym światłem”. I tu widzimy dwa stany w nukwie:

1.Kiedy była z Z’A w stanie „dwa wielkie światła” i była równa jemu.

2.Po tym jak zmniejszyła siebie i stała się „małym światłem”.

Wyjaśnienie. Na początku naprawienia nukwy oddzielonej od Z’A połączył ją Stwórca z nukwą guf de-Z’A, czyli jego lewą stroną, w ten sposób dwie nukwy de-Z’A stały się jedną. I kiedy zostały przyciągnięte do nich mohin jamin i smol de-bina, wziął Z’A tajemne jamin, światła prawej linii biny. A nukwa oddzielona od niego, podobna do nukwy de-guf de-Z’A, wzięła światło lewej linii biny, ponieważ te dwie nukwy stworzyły jedną całość.

I ty już wiesz, że światła kaw jamin de-bina jest to hasadim, a światła smol – hochma. Widzimy, że teraz Z’A otrzymuje hasadim jamin de-bina bez hochmy, a nukwa, oddzielona od niego, otrzymuje hochmę de-smol de-bina bez hasadim, i wiemy, że nie może świecić hochma bez hasadim, i dlatego hochma zamrożona w nukwie, i stała się ciemnością. I w tym jest tajemnica skrócenia luny, która powiedziała: „Nie może dwóch melachim korzystać z jednej korony”, dlatego że jeżeli korzystają z jednej korony, którą jest dla nich bina, to staje się Z’A hasadim bez hochmy, a nukwa hochmą bez hasadim, co jest ciemnością dla niej, i nie może znajdować się w podobnym stanie.

I tu nie ma trudności, przecież przed tym jak oddzielona nukwa połączyła się z nukwą guf de-Z’A, zahar – prawa jego linia, otrzymała hasadim, a jego lewa linia – nukwa de-guf, otrzymała hochmę, i w takim stanie mogła istnieć i nie była ciemna. I sens w tym, że nukwa de-guf jest to istota Z’A, i dlatego hochma jej oddzielona od hasadim Z’A. Wówczas jak w nukwie oddzielonej od Z’A, która jest drugim poziomem w stosunku do Z’A, lecz z powodu połączenia z nukwą de-guf, tak samo jak ona otrzymuje hochmę de-smol de-bina, lecz jak tylko otrzymuje wewnątrz siebie hochmę, natychmiast hochma oddziela się od hasadim, ponieważ nie jest przyłączona do hasadim de-Z’A (nie jak nukwa de-guf). I tak wyjaśniliśmy pierwszy stan, w jakim stanie znajduje się oddzielona nukwa.

I żeby mogła świecić niższym, powiedziano jej: „Idź i zmniejsz siebie”, czyli żeby oddaliła siebie z wysokiego poziomu równości Z’A i otrzymywania od biny, i (powiedziane było) żeby opuściła się w dół pod sfirę jesod de-Z’A, poniżej wszystkich poziomów Z’A, jak to było w jej korzeniu, kiedy ona otrzymywała całe swoje światło od Z’A. Zrozumiałe, że kiedy otrzymuje od Z’A – ukryte kaw emcai, gdzie znajduje się hochma włączona w hasadim, jest w stanie świecić stworzeniom. Taki jest opis drugiego stanu oddzielonej nukwy. I to, co ona otrzymuje w stanie alef, jest określane jako nefesz, ruach, neszama de-ahor, czyli nieświecące. A to, co otrzymuje w drugim stanie, jest określane jako nefesz, ruach, neszama de-panim, czyli świecące w całej pełni. I dlatego, żeby zrozumieć te rzeczy z całą jasnością, niezbędnym jest obejrzeć w Zohar Bereszit-A „Dwa wielkie światła”, str. 101-116. Przewaga pierwszego stanu nukwy w tym, że otrzymując światło od biny, ona może otrzymać or hochma od niej, a nie od Z’A. Brak pierwszego stanu nukwy jest w tym, że nie może świecić stworzeniom z powodu nieobecności or hasadim i dlatego uważa się za poziom ahoraim. Co dotyczy drugiego stanu nukwy, po jej zmniejszeniu, kiedy ona umieszczona pod masachem de-jesod de-Z’A – w nim ona nie może już przyjmować or hochma, ponieważ masach de-jesod de-Z’A odpycha go. Ona zmuszona otrzymywać or hochma w kelim de-ahoraim, które pozostały w niej od pierwszego stanu. A przewaga drugiego stanu nukwy jest w tym, że ona może świecić stworzeniom i światłem hochma i światłem hasadim.