Dlaczego tiferet zawiera w sobie HaGa’T NeH’I

4. Kiedy wyszło pięć bhinot KaHa’B Tu’M, to składały się one jedna z drugiej, gdzie każda w swojej kolejności zawierała wszystkie pięć. Jednak w sfirze tiferet są pominięte sfirot Ga’R (trzy pierwsze), i dlatego są zmienione nazwy KaHa’B Tu’M włączające je, na HaGa’T NeH’I – składowe ich wszystkich. I dlatego, kiedy mówimy o tiferet jako zawierającej sześć sfirot, to nie z tego powodu, że ona przewyższa resztę sfirot, lecz przeciwnie, właśnie z powodu nieobecności w niej poziomu Ga’R otrzymało te pięć poziomów KaHa’B Tu’M inne nazwy – HaGa’T NeH’I. W ten sposób hesed jest to keter, gwura – hochma, tiferet – bina, necach – jest to tiferet, a hod – malchut. I jako dodatek do nich – sfira jesod, która nie jest dodatkową bhiną, lecz bhiną zawierającą wszystkie pięć, które nazywane Wa’K (waw kcawot – sześć końców), czyli HaGa’T NeH’I. Zejście pięciu bhinot do poziomu HaGa’T NeH’I odbywa się wyłącznie w Z’A, i dlatego wskazanie pięciu bhinot, nazwy których są zmienione, odnosi się wyłącznie do Z’A.

Or Szalom

4. hesed – jest to keter, czyli to, czym tiferet włączona w hesed. Źródło świateł – A’B (patrz: badanie w Pticha le Hochmat de-Kabbala. Or szalom). Czyli w parcufie A’B odbyła się zmiana świateł, i dlatego została naruszona kolejność sfirot: KaHa’B – HaBa’T. Czyli światło or hochma w kli hesed, światło biny – w kli gwura, i światło necach, które w istocie Z’A – w kli tiferet. I dlatego, według właściwości świateł, Z’A nazywa się tiferet, i przez właściwość kelim nazywany jest imieniem necach.

sfira jesod, która nie jest dodatkową bhiną, lecz bhiną zawierającą wszystkie pięć, podobnie do sałatki z wielu warzyw, w której wynika zupełnie inny smak, niż smak każdego warzywa w odrębności.

Uderzeniowe połączenie or elion z odbijającym masachem kli malchut nazywa się ziwug de-akaa or elion z masachem w kli malchut.

Uczymy się, że pojęcie „akaa” w duchowym jest to połączenie dwóch przeciwnych sobie rzeczy. Bhina wyższego tworzy w niższym życzenie otrzymywać Wyższe Błago (Szefa), i to dlatego, że wyższe światło pragnie świecić (nasłodzić) niższemu, jednak przy otrzymaniu zostanie odepchnięte. I dlatego niższy odpycha to światło nie życząc sobie jego otrzymać, i nie ma w tym stanie podobieństwa dwóch. Przecież Stwórca życzy sobie nasłodzić swoje stworzenia, i jest w Nim to nasłodzenie, lecz u niższego tego nie ma, i chociaż z jednej strony życzy go sobie, to z drugiej, przy otrzymywaniu zostanie ono odepchnięte. Właśnie z tych przeciwdziałających sił tworzy się jedność, która nazywana ziwug, czyli niższy otrzymuje zgodnie z życzeniem wyższego, lecz to otrzymywanie jest z altruistycznym zamiarem, i podobne do jego pragnienia do podobieństwa i jedności.

„I z tego or hozer (światła zawróconego do Dającego), tym że życzy otrzymać z zamiarem oddawać, powstały nowe kelim obłaczające Wyższe Światło.”

…Widzimy, że z tego odepchniętego światła, wynika światło (nasłodzenie) obłóczone w to odbicie, i wtedy odczuwa ogromne nasłodzenie od tego, że emanuje do wyższego (tym, że nie otrzymuje z egoistycznym zamiarem dla siebie). A później, kiedy są w nim te siły, zdolny jest poznać to, czego brakuje wyższemu, dlatego żeby nasłodzić go…

…Uczyliśmy się również, że w Ejn Sof (Świecie Nieskończoności) malchut sama poznała 9 pierwszych (T’R – tet riszonot) sfirot i według tej swojej właściwości nazywa się „wypełniającą wszystko istniejące”. Również uczyliśmy, że po skróceniu nie poznaje (czyli nie poznaje samej siebie, na co odbył się cimcum, lecz T’R poznaje… i dlatego nawet po cimcum może otrzymywać al minat leaszpija. …malchut poznaje jak życzenie nie otrzymywać dla siebie, lecz jak 9 bhinot – wyższych właściwości…).

…nawet przed skróceniem poznała T’R ze swojego zamiaru otrzymywać, czyli życzyła sobie poznać pojęcie keter al minat leaszpija, jak również hochmę z tym samym zamiarem, jednak po cimcum zapragnęła ich, dlatego że taka była wola Stwórcy.