Co to jest wiara? cz.1

W tej audycji być może „zburzymy wiarę”…wielu osób!:

Czy będąc głęboko religijnym – automatycznie stajemy się osobami wierzącymi? Czy bycie wierzącym oznacza wiarę w Boga? Czy możliwe, że wiarę posiada każdy!…tylko o tym nie wie?

Dlaczego ludzie zawsze w „coś” wierzą oraz jak bycie niewierzącym może „ochronić” prawdziwą wiarę? Odkrywamy, że wiara to siła, która wyraża się poprzez duszę. Dusza ma właściwość emanacji (oddawania), a wiedza jest czymś, co następuje na końcowym etapie wiary.