Alexandr

Alexandr

Siła twojej myśli!

Zostało zbadane w fizyce kwantowej, że cząsteczki poddane uwadze człowieka, zmieniają swój stan według intensywności koncentracji obserwatora. Jak wiadomo, myśli człowieka to nic innego, jak padające iskry duchowego światła, bądź to, co po nich pozostało, a to wskazuje na wielkie światła, które przebywały wcześniej w duchowym obiekcie. Człowiek w swojej naturze jest ograniczony w poglądach…

Więź ze Stwórcą przez grupę

Kto rozpoczął duchowe wzniesienie, przede wszystkim powinien połączyć się ze światłem swoim sercem, w odczuciu, które następuje jako nić łącząca pomiędzy jego wnętrzem, a istotą Ejn Sof. Wszystkie wysiłki i prace są czynione tylko ku jednemu celowi – by spełnić Jego wolę i napełnić duszę tym światłem, które w oczekiwaniu jest do tego przeznaczone. Czego…

Miara czasu życia człowieka

Zmieńmy odrobinę nasz potok myśli o czasie i przestrzeni i na chwile wyhamujemy w naszych własnych odczuciach. Czym faktycznie jest czas dla każdego człowieka?? Dużo było mówione o tym, ale jednak, co to takiego na naszym najniższym poziomie??? Po dłuższym rozważaniu tylko mózgiem, można dojść bardzo ciekawych wniosków, gdyż sam czas jest stanem abstrakcyjnym!!! Spróbujmy…

Skąd i jak powstaje życzenie

Słowo „powstanie“ mówi o tym, że każda nasza czynność, każdy krok czyniony bądź to w materialnym, bądź w duchowym świecie, zawsze ma swój początek. Oznacza to, że każde wynikające działanie rozpoczyna się od konkretnego zamiaru dokonania działania. Początek jest źródłem, źródłem powstania wszystkiego. W Torze początek nazwany jest Bereszit – co oznacza „na początku“. Tak…

Nasz świat i świat Duszy

W oparciu o naukę kabbały, można zbliżyć się do pojęcia „życie człowieka”. Człowiek ma określoną porcję światła dla życia na najniższym poziomie 120 lat – jest to kilka sfirot poziomu Asia, jak również żyje on w nieczystości aż do środkowej części Jecira. I wszystko to, aż do środkowej części Jecira (chociaż objawia się tam już…

Dopóki nie upadł faraon

Niewola Egiptu polega na tym, że Izrael, życzenie człowieka pracować ze względu na Stwórcę, a nie ze względu na siebie, jest na wygnaniu, pod władzą nieczystych klipot, egoistycznych sił, w życzeniu pracować ze względu na siebie. Nieczysta siła, która nazywa się Egipt, oznacza władzę życzenia pracować wyłącznie ze względu na otrzymanie wynagrodzenia, władzę egoizmu, nie…

Ari – „Wrota Zamiaru”

(cytat kabbalistyczny na Pesach) Pesach i wyjście z Egiptu Pierwsze pokolenie, pokolenie do potopu, wygnało Szhinę na Siódme Niebiosa na skutek swoich grzechów, a Israel w pokoleniu Egipskiej niewoli, byli kroplami nasienia (iskry keri), które wylał Adam Riszon, w ciągu 130 lat, do czasu urodzenia Szeta. I następnie oni objawili się w obrocie dusz w…

Echo Duszy

Wydanie świąteczne. Obudź swą uśpioną Duszę, nadaj Jej wartości życia. Wszystko to co dzisiaj słuszne, nie nadaje się do bycia. Śpiewy ptaków, lot motyla, przyciągają twoje zmysły. I w promieniach tej radości otwierają się pomysły…. Echo Duszy Nr: 18 Echo Duszy Nr: 19 – Wydanie Świąteczne – Pesach  

Echo Duszy

Gdzie znika energia naszego życia? Jak przywrócić równowagę i co to jest ewolucja? To wszystko w kolejnym wydaniu czasopisma Echo Duszy. Echo Duszy Nr: 17

Echo Duszy

Postrzeganie rzeczywistości: Teoria kwantowa mówi, że rzeczywistość zmienia się w zależności od punktu obserwatora…. Kolejne wydanie czasopisma Echo Duszy Echo Duszy Nr: 16