Miara czasu życia człowieka

Zmieńmy odrobinę nasz potok myśli o czasie i przestrzeni i na chwile wyhamujemy w naszych własnych odczuciach. Czym faktycznie jest czas dla każdego człowieka?? Dużo było mówione o tym, ale jednak, co to takiego na naszym najniższym poziomie??? Po dłuższym rozważaniu tylko mózgiem, można dojść bardzo ciekawych wniosków, gdyż sam czas jest stanem abstrakcyjnym!!! Spróbujmy…

Skąd i jak powstaje życzenie

Słowo „powstanie“ mówi o tym, że każda nasza czynność, każdy krok czyniony bądź to w materialnym, bądź w duchowym świecie, zawsze ma swój początek. Oznacza to, że każde wynikające działanie rozpoczyna się od konkretnego zamiaru dokonania działania. Początek jest źródłem, źródłem powstania wszystkiego. W Torze początek nazwany jest Bereszit – co oznacza „na początku“. Tak…

Nasz świat i świat Duszy

W oparciu o naukę kabbały, można zbliżyć się do pojęcia „życie człowieka”. Człowiek ma określoną porcję światła dla życia na najniższym poziomie 120 lat – jest to kilka sfirot poziomu Asia, jak również żyje on w nieczystości aż do środkowej części Jecira. I wszystko to, aż do środkowej części Jecira (chociaż objawia się tam już…

Dopóki nie upadł faraon

Niewola Egiptu polega na tym, że Izrael, życzenie człowieka pracować ze względu na Stwórcę, a nie ze względu na siebie, jest na wygnaniu, pod władzą nieczystych klipot, egoistycznych sił, w życzeniu pracować ze względu na siebie. Nieczysta siła, która nazywa się Egipt, oznacza władzę życzenia pracować wyłącznie ze względu na otrzymanie wynagrodzenia, władzę egoizmu, nie…

Ari – „Wrota Zamiaru”

(cytat kabbalistyczny na Pesach) Pesach i wyjście z Egiptu Pierwsze pokolenie, pokolenie do potopu, wygnało Szhinę na Siódme Niebiosa na skutek swoich grzechów, a Israel w pokoleniu Egipskiej niewoli, byli kroplami nasienia (iskry keri), które wylał Adam Riszon, w ciągu 130 lat, do czasu urodzenia Szeta. I następnie oni objawili się w obrocie dusz w…

Echo Duszy

Wydanie świąteczne. Obudź swą uśpioną Duszę, nadaj Jej wartości życia. Wszystko to co dzisiaj słuszne, nie nadaje się do bycia. Śpiewy ptaków, lot motyla, przyciągają twoje zmysły. I w promieniach tej radości otwierają się pomysły…. Echo Duszy Nr: 18 Echo Duszy Nr: 19 – Wydanie Świąteczne – Pesach