Jak zasila się nasze ciało i ciało Duszy.

Jak już wiemy, Duchowa część człowieka została stworzona na obraz i podobieństwo. Zaś ciało człowieka, które mamy do dyspozycji, zostało odwzorowane, jak w lustrze, według wyższego obrazu Duszy. Jak już mówiliśmy wszystkie organy i części ciała są zasilane i mają swoje korzenie w Duchowej rzeczywistości. Na poziomie Duszy rozróżniamy subtelne emanacje światła, które łącząc się…

Jak powstają choroby, przyczyna których znajduje się w Duchowej rzeczywistości

(nauki kabalistyczne o zdrowiu człowieka) Warto zwrócić uwagę, na fakt, że zarówno zdrowie, jak i choroby, zależą od projekcji duchowej rzeczywistości w materialną formę. I chociaż część chorób mają swoje powody w niższych światach, jak również naszej materialnej rzeczywistości, niemniej jednak ich przyczyny leżą na subtelnym poziomie. Na początku spójrzmy na te braki i sukcesy,…

Ważność kabalistycznych nauk dla współczesnego człowieka

Dużo się mówi o kabale, ale mało kto wie, że z punktu widzenia człowieka, nauka ta jest nieosiągalna. „Dzikim i upartym osłem urodził się człowiek” – to słowa, które dość często używane są w tekstach kabalistycznych. Co ukrywa się za tym? Jest takie powiedzenie: „Ile byś wilka nie hodował, on i tak w stronę lasu…

Eseje Kabalistyczne

  Kiedy Dusza napełniona światłem, obłóczona w Nieskończonej miłości, Kiedy Nukwa wznosi się, ozdabia się w światło Biny dając życie niższym, A schodząc na swoje miejsce, niesie płód urodzonych Dusz Wówczas Aniołowie, wznoszą Chwałę Najwyższemu od Nieba do Ziemi i z powrotem do Nieba Urodzony jesteś w łonie Najwyższej Bitny, w jedności wszystkich jej dzieci…

Kropla Niebiańskiego Nektaru – Sąd i Miłosierdzie

Człowiek objawia przez siebie dwie właściwości sąd i miłosierdzie. Obejrzyjmy w skrócie każdą z nich po kolei, jak objawiają się one w życiu człowieka. Sąd – jest to właściwość, która działa w człowieku potajemnie. Wywołana jest prawem pierwszego skrócenia. Na jej osnowie człowiek buduje swoją rzeczywistość od podstaw, według powiedzianego: «Na początku stworzył Stwórca świat…