Prawo wspólnego i indywidualnego

Prawo wspólnego polega na tym, że cała ludzkość, w końcu swojego rozwoju, bezwzględnie powinna dojść do otwarcia wyższej sterującej siły i całkowicie poznać ją. Prawo indywidualnego polega na tym, że nawet do osiągnięcia tego doskonałego stanu przez całą ludzkość (wszystkimi duszami), w każdym pokoleniu są także oddzielne osobowości, zdolne samodzielnie osiągnąć ten stan. Taki jest…

Co to za nauka Kabbala?

Stwórca stworzył życzenie. On sam w sobie, nazywany jest „Acmuto”, Nieosiągalny. On nie jest dostępny dla żadnej nauki. Stwórca stworzył życzenie i czyni w stosunku do niego jakieś działanie.  My uczymy się  działań Stwórcy w stosunku do stworzenia, które są przedmiotem całej  nauki Kabbaly. Nauka Kabbaly bada wszystko, co jest poza Stwórcą, ponieważ sam Stwórca jest…